top of page

Bilanse zdrowia dziecka

Badania profilaktyczne niemowląt

Bilans zdrowia dzieci w wieku 2 i 4 lat

Bilans zdrowia dzieci w wieku 5 lat (ocena gotowości szkolnej)

Bilans zdrowia ucznia III klasy szkoły podstawowej

Bilans zdrowia ucznia VII klasy szkoły podstawowej oraz I klasy szkoły ponadpodstawowej

Bilans zdrowia ucznia kończącego szkołę ponadpodstawową

wkrótce więcej informacji :)

bottom of page